Четвер, 12 грудня 2013 15:17

Як працює ЕСОП

Written by 

Як працює ЕСОП?1

У ЕСОП компанія утворює цільовий фонд (траст), в який вона вносить власні нові акції або гроші на покупку існуючих акцій. Крім того, ЕСОП дає можливість взяти кредит для купівлі нових або існуючих акцій, при цьому компанія робить грошові внески у план, з тим щоб він міг погасити кредит. Незалежно від того, як цей план набуває акції, внески компанії до цільового фонду виключаються з суми, що підлягає оподаткуванню, однак, в певних межах.

Акції у цільовому фонді розміщуються на індивідуальних рахунках працівників. Хоча є деякі винятки, в цілому, всі штатні працівники, які досягли 21 року, беруть участь у даній програмі. Розподіл здійснюється або на основі відповідної оплати праці кожного працівника або за більш-менш рівною формулою. Зі збільшенням стажу у компанії, вони набувають все більше права на акції зі свого облікового запису; процес, відомий як «наділення». Працівники мають бути на 100% наділені власними акціями протягом трьох-шести років, залежно від того, чи є наділення акціями одномоментним (зазвичай, після 5 років безперервної роботи у компанії) або поступовим.

Коли працівник залишає компанію, він отримує свої акції, які компанія повинна викупити у нього за справедливою ринковою вартістю (якщо акції не розміщені на відкритому ринку). Приватні компанії повинні мати щорічну незалежну оцінку з метою визначення ціни їх акцій. У приватних компаніях, співробітники повинні мати можливість голосувати виділеними їм акціями з основних питань, таким як закриття або переміщення підприємства, але компанія може вибрати, чи потрібно передавати право голосу (наприклад, для ради директорів) з інших питань. У відкритих (публічних) акціонерних компаніях, робітники повинні мати можливість голосувати з усіх питань.

ЕСОП із зовнішнім фінансуванням («Leveraged ESOP»)2

У цьому випадку ЕСОП або його корпоративний спонсор бере кредит у банку або в іншого кредитора, що відповідає необхідним вимогам. Компанія зазвичай дає кредитору гарантії, що вона буде робити внески до цільового фонду, які дозволяють фонду погасити кредит відповідно до графіку, або, за бажанням кредитора, компанія може напряму брати позику та передавати її до ЕСОП.

У США дві податкові пільги роблять запозичення через ЕСОП надзвичайно привабливим для компаній, які не могли б інакше розглянути можливість фінансування своїх співробітників для придбання ними акцій. По-перше, оскільки внески через ЕСОП не оподатковуються, корпорація, яка погашає позику ЕСОП, фактично отримує право відняти основну суму позики та відсотки від бази оподаткування. Це може значно скоротити витрати на додаткове фінансування компанії за рахунок скорочення суми коштів до оподаткування, необхідних для погашення основної суми, на цілих 34%, залежно від податкової категорії компанії. По-друге, дивіденди, виплачені на акції ЕСОП, що спрямовувались співробітникам або були використані для погашення кредиту ЕСОП, не підлягають оподаткуванню, якщо ініціатором ЕСОП є корпорація C (Корпорація, що відповідає підрозділу С Податкового кодексу США - суб'єкт оподаткування, який виплачує дивіденди власникам корпоративних прав (акціонерам, учасникам) з чистого прибутку, тобто після сплати податку на прибуток, не будучи при цьому податковим агентом своїх власників, які самостійно сплачують податок з доходів). Якщо ініціатором ЕСОП є корпорація S (суб'єкт оподаткування, який виплачує дивіденди власникам корпоративних прав (акціонерам, учасникам) з операційного прибутку, тобто до сплати податку на прибуток і податок на прибуток якого стягується безпосередньо з його акціонерів, учасників), дивіденди можуть бути використані для оплати боргу ЕСОП, але немає ніяких податкових пільг, оскільки S корпорації не платять корпоративний податок на прибуток. Це положення Федерального податкового закону може збільшити кількість грошових коштів для компанії в порівнянні з використанням звичайного фінансування.

Використання ЕСОП1

1. Для купівлі акцій у власника, що виходить на пенсію: Власники приватних компаній можуть використовувати ЕСОП для створення готового ринку для своїх акцій. Відповідно до цього підходу, компанія може зробити звільнені від оподаткування грошові внески до фонду ЕСОП з викупом акцій власника, або компанія може мати запозиченні через ЕСОП кошти для купівлі акції (див. нижче).

2. Для запозичення коштів під нижчі витрати з урахуванням податкових пільг: ЕСОП є унікальними серед пенсійних планів у своїй здатності запозичувати кошти. ЕСОП запозичує грошові кошти для купівлі акцій компанії або акцій існуючих власників. Потім компанія робить внески до фонду ЕСОП, які вираховуються з бази оподаткування, для погашення кредиту, при цьому і основну сума боргу, і відсотки також вираховуються з бази оподаткування компанії.

3. Для створення додаткової винагороди працівникам: Компанія може просто видавати нові акції чи акції, викуплені у акціонерів, ЕСОПу, вираховуючи їх вартість з оподатковуваного прибутку (до 25% суми прибутку). Або компанія може зробити внесок готівкою, купуючи акції у існуючих державних або приватних власників. У відкритих (публічних) акціонерних компаніях, на які припадає близько 5% від планів і близько 40% учасників плану, ЕСОП часто використовується в поєднанні з ощадними планами для працівників. Замість того, щоб працівник робив заощадження готівкою, компанія робить їх еквівалент у акціях в ЕСОП, часто за нижчою вартістю акцій, щоб збільшити привабливість такої програми для працівників.

Основні податкові пільги у США1

У Сполучених Штатах ЕСОП має ряд істотних податкових пільг, найбільш важливими з яких є:

1. Сума внесків на купівлю акцій через ЕСОП вираховується з бази оподаткування: Це означає, що компанії можуть отримати перевагу поточного грошового потоку за рахунок випуску нових акцій або акцій, викуплених у акціонерів, для ЕСОП, хоча це означає, що голоси існуючих власників «розмиються».

2. Готівкові внески вираховуються з бази оподаткування: Компанія може зробити свій внесок готівкою на власний розсуд або рік-до-року і здійснити податкове вирахування на цю суму, або внески можуть бути використані для покупки акцій у нинішніх власників чи для створення фінансового резерву в ЕСОП для майбутнього використання.

3. Виплати на погашення кредиту, які ЕСОП виплачує компанії для купівлі її акцій, вираховуються з бази оподаткування: ЕСОП може взяти кредит для купівлі існуючих акцій, нових акцій, або акцій, викуплених компанією у акціонерів. Незалежно від використання, виплати , які ЕСОП здійснює компанії, вираховуються з її бази оподаткування податку на прибуток, тобто фінансування ЕСОП здійснюється в доларах до вирахування податків.

4. Продавці в C корпораціях (Корпорація, що відповідає підрозділу С Податкового кодексу США - суб'єкт оподаткування, який виплачує дивіденди власникам корпоративних прав (акціонерам, учасникам) з чистого прибутку, тобто після сплати податку на прибуток, не будучи при цьому податковим агентом своїх власників, які самостійно сплачують податок з доходів) можуть отримати податкову відстрочку: У С корпораціях, після того як ЕСОП починає володіти 30% всіх акцій компанії, продавець може реінвестувати доходи від продажу в інші цінні папери і відкласти будь-які податки на прибуток.

5. У S корпораціях (суб'єкт оподаткування, який виплачує дивіденди власникам корпоративних прав (акціонерам, учасникам) з операційного прибутку, тобто до сплати податку на прибуток і податок на прибуток якого стягується безпосередньо з його акціонерів, учасників) частка в статутному капіталі, що належить ЕСОП, не обкладається податком на прибуток на федеральному рівні (і, зазвичай, на рівні штатів також): Це означає, наприклад, що прибутковий податок зменшується на 30% з доходу S корпорації, у якій ЕСОП тримає 30% акцій, і, відповідно, для S корпорації, акції якої повністю належать ЕСОП, прибутковий податок взагалі відсутній. Зазначимо, однак, що ЕСОП все одно повинен отримати пропорційну частку будь-яких дивідендів, які компанія розподіляє між акціонерами.

6. Дивіденди вираховуються з бази оподаткування: Обґрунтовані дивіденди, що використані на погашення кредиту ЕСОП, надані співробітникам або реінвестовані співробітниками в акції компанії, вираховуються з бази оподаткування.

7. Співробітники не платять податок з внесків в ЕСОП, тільки з розподілу дивідендів на їх рахунках, а потім по потенційно вигідним ставкам: Співробітники можуть пролонгувати свої відрахування в індивідуальний пенсійний рахунок або інший пенсійний план або сплачувати поточний податок на дохід з будь-яких доходів, накопичених за час оподаткування податком на капітал. Частина податку на дохід з виплат від ЕСОП, однак, підлягає 10% штрафу, якщо ці виплати зроблені до звичайного пенсійного віку.

Відзначимо, що на всі внески ЕСОП поширюються певні обмеження, хоча вони рідко створюють проблеми для компаній.

Застереження1

Якими б не були привабливі ці податкові пільги, однак, існують обмеження і недоліки. Закон не дозволяє ЕСОП, які будуть використовуватися в партнерствах і більшості професійних корпорацій. ЕСОП може бути використаний в S корпорації, але не може претендувати на пролонгацію виконання, описану вище, і має більш низькі ліміти внесків. Приватні компанії повинні викупати акції співробітників, що звільняються, і це може стати великими витратами. Вартість створення ЕСОП також істотна, приблизно 40 000 $ для найпростіших планів у невеликих компаніях і вище. Потрібно враховувати і те, що, коли нові акції випускаються, акції існуючих власників «розмиваються». Це «розмивання» має бути покладено на ваги для порівняння з податковими вигодами і додатковою мотивацією робітників внаслідок ЕСОП. Нарешті, ЕСОП поліпшує корпоративну ефективність тільки тоді, коли він поєднується з можливістю для співробітників брати участь у прийнятті рішень, які стосуються їх роботи.

Джерела:

  1. The National Center for Employee Ownership (NCEO) (США);
  2. The ESOP Association (США). 
Read 26490 times