Середа, 11 грудня 2013 23:44

Корпорація Мондрагон

Written by 

Корпорація Мондрагон - одна з провідних підприємницьких груп Іспанії. 289 компаній і кооперативів. Понад 80 тис. робітників. Представництва в 41 країні. Продажі більш ніж у 150 країнах.

Рух Суспільство Творення висловлює подяку студії UAVoice, яка люб’язно погодилась безкоштовно озвучити вказані відео.

Найбільш яскравим прикладом успішної кооперації є кооперативи Мондрагону в Іспанії в Країні Басків. Вони засновані католицьким священиком Хосе Марією Арізмендієттою, який був прибічником так званого християнського соціалізму, тобто третього шляху між західним капіталізмом та соціалізмом радянського типу, своєрідним синтезом цих двох моделей. У 1956 році у місті Мондрагон був заснований перший виробничий кооператив.

Головним принципом такої організації бізнесу є - «володіє той, хто працює на даному підприємстві». Тому, ті працівники, які йдуть з підприємства, зобов'язані повернути належні їм активи в фонд організації з подальшим отриманням компенсації за них. Це не українські «ваучери», які можна продавати іншим особам. Свою частину в кооперативі нікому продати не можна.

Управління кооперативами проводиться на демократичній основі. Фактично, пайовики є верховним ланкою в управлінні організацією, при цьому участь пайовиків у загальних зборах не тільки право, але й обов'язок.

Вищий орган управління - загальні збори пайовиків - збирається не рідше одного разу на рік. Збори вирішують ключові питання виробничої діяльності, соціального розвитку, обирають правління організації.

Для того, щоб виробнича демократія була не формальною, а реальною, потрібні свідома активність робітників, їх прагнення вникати в усі справи кооперативу, вміння організуватися всередині самого кооперативу. Такої активності і такого вміння у робочих мондрагонських кооперативів поки ще недостатньо. Тут робочим може надати підтримку Соціальна рада, яка обирається в кооперативах і виконує функції профспілки.

Головна відмінність кооперативів Мондрагона від більшості інших кооперативних організацій полягає в наявності так званих інтеграційних структур, завдяки яким Мондрагонська кооперативна корпорація (МКК) - це не просто конгломерат кооперативних підприємств, а сукупність кооперативів, які мають тісну організаційну, фінансову і технологічну взаємозалежність, що дозволяє більш успішно координувати їх діяльність і підвищувати конкурентні позиції на ринку. В системі кооперативів Мондрагона в даний час функціонують наступні інтеграційні структури:

 1. Кооперативний банк.
 2. Кооперативи, що здійснюють НДДКР.
 3. Кооперативи соціального обслуговування.
 4. Освітні кооперативи.

Варто відзначити і взаємопідтримку в рамках МКК. Кожна з 11 промислових кооперативних груп вкладає частину коштів з прибутку для покриття можливих збитків кооперативів групи. Зазвичай фонд покриває 50% збитків. Кооперативи Мондрагона відраховують до фонду в середньому 2% від прибутку, потім цей фонд фінансує 1/3 збитків, що залишилися у окремого кооперативу. При цьому фінансується тільки залишок (близько 1/3 всіх збитків). Фінансування відбувається відрахуванням частини коштів з фонду кожного кооперативу в залежності від суми активів окремого кооперативу та суми пайового фонду. Даний процес не може тривати нескінченно, але підтримка збиткової організації може тривати протягом 2-3 років, до тих пір поки вона не стане приносити прибуток або не почне процес реструктуризації.

За більш ніж 50 років свого існування кооперативи Мондрагона досягли значного успіху у своєму розвитку, що пояснюється наступними причинами:

 1. Наявність лідерських якостей Арізмендієтти, здатного об'єднати робітників і створити життєздатну структуру, а також реалізувати на практиці свої ідеї.
 2. Участь працівників в управлінні ресурсами організації, що є наслідком самої природи кооперативного менеджменту.
 3. Чітко розроблена система планування і розподілу прибутку організації, управління кооперативами будується на принципах, що довели свою ефективність протягом декількох десятиліть.
 4. Створена система "самокапіталізаціі" організації.
 5. Дивізіональна структура управління, наявність дослідницьких та інноваційних інститутів, які дозволяють швидко адаптуватися до зміни ринкових умов.
 6. Створення ефективно функціонуючих інтеграційних груп у фінансовій, дослідницької, освітньої сферах.
 7. Висока увага кооперативів Мондрагону, що приділяється підготовці кадрів, здійснюване в спеціалізованих університетах і технікумах.

Джерела:

 1. Специфика современного управления кооперативами за рубежом (Мондрагонский опыт) - Кредитная кооперация Чувашии;
 2. Кооперативы Мондрагона - С.А. Пушкарёв  - Кредитная кооперация Чувашии.
Read 33122 times
More in this category: Промисловість »