Четвер, 12 грудня 2013 13:49

Принципи кооперації "Міжнародного кооперативного альянсу"

Written by 

Міжнародний кооперативний альянс («International Co-operative Alliance», ICA) - неурядова міжнародна організація, що об'єднує національні, регіональні союзи й федерації кооперативів, головним чином споживчих, кредитних і сільськогосподарських, яка представляє кооперативний рух по всьому світу. 

Принципи, які затверджені «Міжнародним кооперативним альянсом»

Принцип 1. Добровільне і відкрите членство 

Кооперативи є добровільними організаціями, відкритими для всіх осіб, які можуть використовувати їх послуги і готові взяти на себе всі пов'язані з членством обов'язки без дискримінації за гендерними, соціальним, расовими, політичними або релігійними ознаками. 

Принцип 2. Демократичний контроль з боку членів 

Кооперативи - це демократичні організації, контрольовані їхніми членами, які беруть активну участь у розробці політики та прийнятті рішень. Чоловіки і жінки, які виконують функції виборних представників, звітують перед членами кооперативів. У первинних кооперативах члени мають рівне право голосу (один член - один голос); кооперативи на всіх рівнях також організовуються на демократичній основі. 

Принцип 3. Участь членів в економічній діяльності 

Основний капітал кооперативу формується з рівних внесків його членів під демократичним контролем. Хоча б частина такого капіталу є, як правило, загальною власністю кооперативу. Однією з умов членства в кооперативі є відсутність компенсації або обмежений розмір компенсації, що отримується членами від внесеного капіталу. Члени кооперативу виділяють одержуваний прибуток для досягнення однієї або всіх з наступних цілей: розвиток кооперативу, можливо, шляхом створення резервів, хоча б частина яких є неподільною; розподіл доходів серед членів пропорційно їх операціям з кооперативом і підтримка інших видів діяльності, затверджених членами кооперативу. 

Принцип 4. Автономія і незалежність 

Кооперативи - це автономні організації, які діють на основі самодопомоги під контролем їх членів. Якщо вони укладають угоди з іншими організаціями, в тому числі з урядами, або вишукують кошти із зовнішніх джерел, вони роблять це на умовах, що забезпечують демократичний контроль з боку їх членів та збереження автономії кооперативів. 

Принцип 5. Освіта, професійна підготовка та інформація 

Кооперативи забезпечують освіту і професійну підготовку своїх членів, виборних представників, керівників і працівників для того, щоб вони могли ефективно сприяти розвитку їх кооперативів. Вони інформують представників широкої громадськості, в першу чергу молодь і лідерів рухів, про характер і результати кооперації. 

Принцип 6. Співпраця кооперативів 

Кооперативи з максимальною ефективністю служать інтересам своїх членів і зміцнюють кооперативний рух шляхом спільної роботи в рамках місцевих, національних, регіональних і міжнародних структур. 

Принцип 7. Турбота про суспільство 

Кооперативи діють на основі схваленої їх членами політики в цілях досягнення сталого розвитку своїх громад. 

Манчестер, Великобританія 23 вересня 1995 

Джерело: Міжнародний кооперативний альянс

Коментар щодо принципів «Міжнародного кооперативного альянсу» від авторів книги «Навчальний посібник про соціальні виробничі кооперативи» - Буссе Блідеман і Єви Лауреліі: 

1.     Кооперативні об'єднання повинні бути, як правило, відкриті для всіх. Однак для того, щоб вступити, наприклад, до житлового кооперативу, необхідно мати квартиру у відповідному районі. Це правило робить акцент на тому, що ніхто не підлягає дискримінації. Житлові кооперативи повинні, таким чином, бути відкриті для всіх жителів відповідних районів.

2.     Членами «первинного кооперативу» є окремі особи чи підприємства (юридичні особи). Кооперативні організації інших рівнів - «вторинного» або «третинного» - це об'єднання кооперативів з метою вирішення загальних завдань. Наприклад, у Всешведському об'єднанні квартиронаймачів присутні три рівня: житлові кооперативи («первинний»), об'єднання квартиронаймачів («вторинний») і Центральний союз («третинний»).

3.     Нарівні з іншими підприємствами кооперативам необхідний капітал для здійснення тієї чи іншої діяльності. Відмінність полягає в тому, що в кооперативі ніхто - ні його члени, ні треті особи - не можуть виступати в якості власника капіталу і виставляти вимоги про вплив і частину «прибутку», посилаючись на розмір внеску. Важливо розрізняти поняття «надлишок», або «профіцит», і «прибуток». Кооперативна діяльність не ставить за мету отримання прибутку. Вона повинна, однак, здійснюватися максимально ефективно заради досягнення найкращого економічного результату виходячи з коштів членів організації. Розподіл надлишків між членами кооперативу повинно проводитися в залежності від обсягу їх праці, покупок або поставок, а не на основі інвестованого капіталу.

4.     Даний принцип виник в 1995 р. Він базується на досвіді кооперації, яка нехтувала своїм незалежним і самостійним становищем як від держави, так і від капіталу зі сторони, і в результаті зіткнулася з серйозними проблемами, а часом зазнавала невдачі.

5.     Ставка на освіту, підвищення кваліфікації і практику підкреслює постійне прагнення кооперативів пропонувати своїм членам найкращу альтернативу, навіть у разі зміни соціальних умов, конкурентів та інших обставин. Членам об'єднань підвищення кваліфікації необхідно і для того, щоб самим мати можливість активно працювати в даному напрямку. Важливо здійснювати «роз'яснення» кооперативних ідей та діяльності з метою створення найбільш сприятливих умов і передумов для розширення кооперації в суспільстві.

6.     Кооперативне об'єднання не є ізольованим явищем. Є достатньо причин для того, щоб ідея співпраці, закладена в кожному кооперативі, приносила плоди і в більш широкій перспективі. Багато людей, наприклад, є членами декількох кооперативів і отримують в результаті цього найбільшу вигоду в разі співпраці даних кооперативів.

7.     Останній принцип підкреслює суспільну роль кооперації. З решти принципів і основоположних кооперативних цінностей випливає, що кооперативне об'єднання є видом діяльності, яка повинна знаходитися в гармонії з навколишнім співтовариством. 

Джерело: Буссе Блідеман. Єва Лауреліі - «Навчальний посібник про соціальні виробничі кооперативи»

Read 34344 times