Четвер, 12 грудня 2013 13:45

Принципи кооперації згідно законодавства України

Written by 

Закон України «Про кооперацію», ст. 4:

Основні принципи кооперації

Кооперація базується на таких основних принципах:

·         добровільності вступу та безперешкодного виходу з кооперативної організації;

·         соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва; рівного права голосу під  час прийняття рішень (один член кооперативу - один голос);

·         вільного вибору напрямів і видів діяльності;

·         демократичного контролю за діяльністю кооперативних організацій та їх посадових осіб з  боку членів кооперативних організацій;

·         безпосередньої участі членів кооперативної організації у її діяльності. 

Закон України «Про кредитні спілки», ст. 2:

Основні принципи діяльності кредитної спілки

1. Діяльність  кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

·         добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;

·         рівноправності членів кредитної спілки;

·         самоврядування;

·         гласності.

2. Відповідно до принципів, визначених у частині першій цієї статті:

·         ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спілки;

·         усі члени кредитної спілки мають рівні права, в тому числі у разі  голосування  на  загальних  зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків;

·         забороняється будь-яке втручання в діяльність кредитної спілки, за винятком випадків, передбачених законом;

·         кредитна спілка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне інформування  своїх  членів  з  питань  власної діяльності,  на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки, видавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом.

Read 22065 times