Четвер, 12 грудня 2013 13:59

Види кооперативів у законодавстві та науці

Written by 

Законодавство України

Стаття 2 Закону України «Про кооперацію» дає визначення наступних видів кооперативних об’єднань:

Виробничий кооператив - кооператив,  який утворюється шляхом об'єднання  фізичних  осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх  обов'язкової  трудової участі з метою одержання прибутку;

Обслуговуючий кооператив - кооператив,   який   утворюється шляхом  об'єднання  фізичних  та/або  юридичних  осіб  для надання послуг переважно членам кооперативу,  а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги  іншим  особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу;

Споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який утворюється шляхом об'єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного      обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та  надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів.

Кредитну кооперацію в Україні регулює Закон України «Про кредитні спілки». Стаття 1 цього закону стверджує:

Кредитна  спілка - це неприбуткова організація,  заснована фізичними  особами,  професійними  спілками,  їх  об'єднаннями  на кооперативних  засадах  з  метою  задоволення  потреб  її членів у взаємному  кредитуванні  та  наданні  фінансових послуг за рахунок об'єднаних  грошових  внесків  членів  кредитної спілки.

Наукова думка

М.І. Туган-Барановський виділяв дев'ять видів кооперативів: кредитні та ощадно-позичкові кооперативи, споживчі товариства, домобудівні товариства, закупівельні кооперативи, кооперативи з переробки продукції, виробничо-підсобні артілі, трудові артілі, товариства по збуту, продуктивні артілі [1, С. 94] . При цьому він об'єднував їх у дві великі групи: кооперативи в сфері тільки обміну і кооперативи у сфері обміну і виробництва [2, С. 32].

О.М. Анциферов бачив дві групи кооперативів: «споживчі (споживчі та будівельні товариства) і виробничі (кооперація в сільському господарстві і кооперація в індустрії)» [3, С. 51-52].

К.А. Пажитнов об'єднував усі кооперативи в три групи. Перша група - кооперативи продавців робочої сили (профспілки, трудові артілі, об'єднання на основі копартнершіпа). Друга група - кооперативи споживачів (споживчі товариства, будівельні товариства). Третя група - кооперативи виробників (кредитні товариства, закупівельні товариства, товариства по збуту, підсобні артілі, страхові товариства) [3, С. 61].

А. Ніколаєв ділив кооперативний рух на три потоки:

  1. продуктивні кооперативи;
  2. кооперативи, спрямовані проти торгового капіталу;
  3. кредитні кооперативи »[3. С. 47].

М.Л. Хейсин усі кооперативи підрозділяв на три групи: кооперативи для поліпшення умов домашнього господарства (споживчі товариства та будівельні товариства), кооперативи для поліпшення умов виробництва та побуту (закупівельні товариства, грошові товариства, товариства виробників, товариства для збуту), кооперативи для самостійного виробництва (продуктивні товариства) [3, С. 48].

Джерела:

  1. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. – М.: Экономика, 1989. – 496 с.
  2. Туган-Барановский М.И. Курсы по кооперации. Экономическая природа кооперативов и их классификация. – М., 1914. – 127 с.
  3. Пажитнов К.А. Основы кооператизма. – Петроград: Мысль, 1917. – 174 с. 

Матеріал взятий зі статті: Шилова Н.П. Понятие и классификация кооперативов в трудах отечественных кооператоров: историко-правовой анализ.

Read 24133 times