Четвер, 12 грудня 2013 13:10

Про Рух

Written by 

Рух Суспільство Творення – це об’єднання людей, яких не влаштовує капіталізм, олігархія та цінності суспільства споживання, і які вбачають альтернативу капіталізму у кооперативній економіці, заснованій на принципах «володіє той, хто працює» і «одне робоче місце – один голос» (економічна демократія), що забезпечує широким масам доступ до засобів виробництва та дає можливість творчої самореалізації на робочому місці.

 Цінності

До цінностей Руху включені лише дві цінності: Людина, її свобода та творчий потенціал та Світ, за стан якого людина несе відповідальність.

Цей перелік є вичерпним по наступній причині: ми вважаємо, що цінність може бути лише безумовною, незалежною від обставин і такою, яку не можна вивести з інших цінностей. Це людина та світ, які взаємообумовлені своїм існуванням і розвиток яких не може відбуватись за рахунок або у відриві від розвитку іншого.

Світ, його природне середовище надає людині можливість існувати. У той же час, розвиток людської особистості повинен відповідати світові, оновлюючи його силою розуму та духу. Ідея «ноосфери» українського вченого В.І. Вернадського якнайкраще відображає таку постановку питання.

Мета

Метою Руху є створення якісно нового типу суспільства – суспільства творення.

Суспільство творення – це постекономічне суспільство, у якому виробництво та споживання благ є лише обслуговуючим, допоміжним інструментом людини для пізнання Бога, самопізнання і наукового прогресу та, більше того, для дерзновення до творення нової єдності з Богом і гармонії зі світом через створення ноосфери.

Для створення такого типу суспільства потрібно змінити економічні умови, за якими ми живемо. Економічною базою для суспільства творення є економіка творення:

Економіка творення – це економічна система, побудована на власності робітників на засоби виробництва та результати праці, у якій діє принцип економічної демократії: одне робоче місце - один голос, що забезпечує вищий рівень свободи, мотивації та творчої самореалізації робітника в порівнянні з капіталістичною моделлю.

Рушійною силою для переходу до економіки та суспільства творення є креативний клас:

Креативний клас – це частина постіндустріального суспільства, чий інтелектуальний та культурний рівень сформувався на базі успіхів капіталізму в галузях освіти, інформаційних технологій та комунікації, однак не може повною мірою бути реалізованим в капіталістичній системі через відсутність мотивації вищого рівня: можливості задовольнити потреби у співпричетності, повазі та творчості в рамках капіталістичних корпорацій.

Суспільство творення є новим етапом після суспільства споживання. Останнє, на разі, сконцентровано виключно на отриманні задоволення від споживання благ. Ми вважаємо, що людина достойна творить. Кооперація є не самоціллю, а лише інструментом, який відкриває людині шлях для самореалізації в творчості.

Економічна модель такого суспільства передбачає вільний ринок, невтручання держави в ринкове саморегулювання, приватну підприємницьку ініціативу у якості головного фактору економічного розвитку та кооперативну форму власності на засоби виробництва як фактор справедливого розподілу прибутку фірми та подолання відчуженості робітника від засобів і результатів праці.

Вказана модель враховує переваги вільного ринку, відкидає недоліки соціалізму та враховує справедливу критику капіталізму соціалізмом.

Принципи

1. Мирний спосіб досягнення мети

Рух не визнає будь-яких насильницьких методів, хоч би вони давали результат в короткостроковій перспективі. Ми переконані, що якщо кооперація дійсно веде до суспільства творення, вона обов’язково продемонструє це на практиці, і населення, при вдалій інформаційній політиці, саме виявить бажання перейти до вказаної моделі.

2. Освітня та інформаційна спрямованість

Головна увага Руху приділяється освіті серед громадян, донесенню до них правдивої інформації про переваги кооперативної моделі економіки. Ми переконані, що правда про кооперативи та світовий кооперативний рух є найкращим інструментом зміни суспільної думки в сторону підтримки цінностей і мети Руху.

3. Відкритість

Рух відкритий до співпраці зі всіма громадянами України та інших країн, а також з громадськими рухами та організаціями, представниками бізнесу та політичними партіями, що розділяють наші цінності та мету. Ми переконані, що лише спільними зусиллями можна досягнути поставлених цілей.

4. Незалежність

Будь-яка співпраця зі сторонніми особами чи структурами, будь-то представники громадського сектору, бізнесу чи політичних партій, не може мати наслідком перегляд цінностей чи мети Руху, або полягати у диктуванні Рухові порядку його дій в тій чи іншій формі. Будь-які добровільні пожертвування або інша матеріальна чи моральна допомога Рухові не накладає на нього жодних зобов’язань.  

Read 39381 times