Четвер, 12 грудня 2013 13:34

План дій Руху Суспільство Творення

Written by 

Головне завдання Руху Суспільство Творення сьогодні – запропонувати національну ідею, мету, до якої має рухатись Україна, і не побоїмось цього слова, весь світ. Адже будь-яка ідея є правильною тільки тоді, коли вона універсальна. В епоху глобалізації це тим більш справедливо.

Все починається з ідеї, ми таку ідею маємо і пропонуємо її для обговорення.

Обмеженість ресурсів (людських, фінансових тощо) не дозволяє на сьогоднішній день Руху Суспільство Творення власноруч розробити детальний алгоритм переходу України до нової економічної моделі, що описана у нашому Маніфесті.

Цей алгоритм, на наш погляд, має передбачати комплексну оцінку поточної економічної ситуації, напрацювання практичних аспектів майбутньої економічної моделі, і конкретні законодавчі, адміністративні та інші зміни, які має втілити держава для переходу від нинішнього стану до бажаного.

Реально оцінюючи складність указаного процесу, Рух Суспільство Творення закликає громадськість, представників бізнесу, науковців, політиків та інших небайдужих людей, які підтримують наші ідеали, започаткувати дискурс щодо механізму перетворення України на першу у світі країну з кооперативною моделлю економіки, та аналогічної трансформації всієї світової економічної системи загалом.

Головна мета зараз – підвищення розуміння і підтримки кооперативної моделі серед населення. Головний інструмент – освітній: навчання і просвітництво.

Кожна країна має свої особливості, тому механізми переходу в кожній окремій країні можуть відрізнятися. Відповідно, єдиного шаблонного плану для всіх країн, швидше за все, бути не може. Але пріоритет за освітньою функцією і просвітою широких мас щодо кооперації повинен бути скрізь.

Щодо України (та інших пострадянських країн, у яких залишився державний сектор економіки), в загальних рисах , наше бачення виглядає так: В Україні сьогодні близько двох тисяч державних підприємств. Деякі з них можуть бути використані як пілотні проекти, що дадуть практичний матеріал для відточення як самого законодавства, так і механізму його імплементації. Крім того, і що, можливо, найважливіше, у разі успішності, вказані підприємства виконуватимуть функцію підвищення підтримки та розуміння кооперативної моделі серед населення.

Паралельно держава має стимулювати впровадження у приватних компаніях корпоративної соціальної програми ЕСОП, яка передбачає наділення робітників акціями підприємств, на яких вони працюють. Для цього необхідно створити законодавство про ЕСОП, що передбачає пільгове оподаткування та інші переваги компаніям, що його використовують.

Це може бути чимось на зразок перехідного періоду, коли частина власності приватних компаній продається (звичайно, в розстрочку) тим трудовим колективам, які цього забажають. При цьому, залишаться задоволеними і початкові власники, і трудові колективи. Це дасть змогу останнім дізнатись на практиці, що таке бути співвласниками.

Крім того, створення на законодавчому рівні максимально сприятливих умов для розвитку робітничих та інших кооперативів – це обов’язково.

Тому план дій на сьогодні у загальних рисах виглядає так:

План дій Руху Суспільство Творення

  1. Демонстрація ефективності кооперативної моделі на прикладі роботи державних підприємств, переданих у власність трудових колективів;
  2. Паралельне стимулювання за рахунок податкових та інших пільг впровадження програми ЕСОП у приватних компаніях та розвиток робітничих та інших кооперативів;
  3.  Купівля за рахунок ЕСОП частини власності приватних компаній їх трудовими колективами зі збереженням (за бажання) частки первинних власників;
  4.  Отримання у критичної маси суспільства практичного досвіду, розуміння та підтримки запропонованої моделі;
  5.  Проведення референдуму про внесення змін до Конституції щодо гарантування права кожного громадянина на засоби виробництва, на яких він працює, та результати праці, а також права голосу на робочому місці;
  6.  Внесення відповідних змін до Конституції (створення т.зв. «Економічної Конституції» або розділу «Економічні права та свободи») ;
  7. Поступовий перехід до кооперативної моделі економіки з продовженням використання програми ЕСОП для трансформації капіталістичних підприємств у кооперативні (з відшкодування вартості акцій первинному власнику). 

У разі успішності економічних реформ в Україні, вони природним шляхом знайдуть підтримку в інших країнах світу.

Read 34548 times